přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

ČAS má nové předsednictvo

V Nymburce proběhla valná hromada Českého atletického svazu. Předsedou byl zvolen Libor Varhaník.

Jediný kandidát Libor Varhaník, dosavadní místopředseda, dostal 91 hlasů z 111 přítomných delegátů a stal se předsedou ČAS. Přečtěte si rozhovory doplněné o medailony s novým předsedou Varhaníkem i odcházejícím Karlem Pilným. Z pěti kandidátů na místopředsedu dostal nejvíce hlasů (86) Oldřich Zvolánek a stal se místopředsedou. Do druhého kola o post dalšího místopředsedy postoupili Jaroslav Přibáň (52 hlasů) a Ludvík Bohman (39). Nepostoupil Ladislav  Kárský (33 hlasů) a před volbou se kandidatury vzdal Zdeněk Lubenský. V druhém kole uspěl Jaroslav Přibáň (poměrem 58 ku 45).

Další členy předsednictva tvoří předsedové odborných komisí, do jejich čela byli zvoleni: organizační - Ladislav Kňákal 108 hlasů, bez protikandidáta; mládeže - Vít Rus 88, bez protikandidáta; ekonomická - Jiří Topinka 81, protikandidát Vladimír Tikal 28; metodická - Jitka Vindušková 69, protikandidát v druhém kole Rudolf Cogan - 31, v prvním kole hlasy - Vindušková 51, Cogan 29, Petr Jeřábek 28; soutěžní - Dušan Molitoris 59, protikandidát v druhém kole Jan Ruda 49, první kolo - Ruda 42, Molitoris 33, Jiří Klesnil 28; rozhodčí - Ludmila Pudilová 56, protikandidátem byl Oskar Opavský, rozhodnutí padlo až ve třetím kole. Níže přikládáme zápis z jednání valné hromady, obsahuje zvolené členy dozorčí a arbitrážní rady.

Jednání řídil předseda ČAS Karel Pilný. Přivítal všechny přítomné. Přednesl seznam těch, kteří opustili nejen řady atletického hnutí; následně je přítomní uctili minutou ticha. * Valná hromada schválila předem navržený pořad schůze. Nebyl přijat protinávrh delegáta Rudolfa Cogana na zařazení volby předsedy, místopředsedy a předsedy dozorčí rady jako bod 6a). * Valná hromada schválila mandátovou a volební komisi, ověřovatele zápisu, hlavního skrutátora a skrutátory. * Valná hromada vzala na vědomí „Přehled o činnosti ČAS od roku 1990 a navazující dokumenty“. * Volební komise konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná. Z pozvaných 115 delegátů bylo přítomno 111 (tj. 96.52 %). * Valná hromada projednala a schválila návrh úpravy stanov ČAS. * Valná hromada vzala na vědomí „Zprávu dozorčí rady ČAS“. * Valná hromada vzala na vědomí Zprávu arbitrážní rady ČAS. * Další průběh jednání řídil ředitel ČAS František Fojt. * Karel Pilný a František Fojt předali diplomy „Čestným členům ČAS“, jmenovitě těmto pánům: Jiří Pelikán, Stanislav Skalický, František Karlík, Viktor Trkal. Dodatečně dostali diplomy ocenění na minulé valné hromadě: Jan Decker, Ivan Hejtmánek, dr. Jan Jirka, Jiří Hetfleiš. Titul „Čestný předseda ČAS“ obdržel Karel Pilný. * Valná hromada zvolila předsedou ČAS Libora Varhaníka. * Valná hromada ČAS zvolila místopředsedy ČAS Oldřicha Zvolánka a Jaroslava Přibáně. Předsedy komisí (a zároveň členy Výboru ČAS) se stali: organizační - Ladislav Kňákal; mládež - Vít Rus; ekonomická - Jiří Topinka; metodická - Jitka Vindušková; soutěžní - Dušan Molitoris; rozhodčích - Ludmila Pudilová. Předsedou dozorčí rady ČAS byl zvolen Miroslav Mařádek, členy dozorčí rady: Adriana Dvořáková, Jindřich Hromada, Marie Jirglová, Martin Nešvera, Ivo Polášek, Milan Prášil, Jaroslav Roubíček. Členy arbitrážní rady byli zvoleni: Ludvík Bohman, Michal Frabša, Jan Riedl, Rudolf Synek. * Odstupující a čestný předseda ČAS Karel Pilný se rozloučil s přítomnými, poděkoval jim za hladký průběh a ukončil valnou hromadu.

Michal Procházka

Vytisknout