přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Březnové jednání výboru ČAS

Tisková zpráva z jednání výboru ČAS, které se uskutečnilo 8. března 2007 v Praze.

Jednání řídil předseda ČAS Karel Pilný. * Byla provedena kontrola zápisu z minulého jednání. * Předseda organizační komise Dušan Molitoris seznámil přítomné s přípravami zajištění VH ČAS. Výbor vzal na vědomí písemně předložené výsledky hospodaření za rok 2006 a zprávu o čerpání rozpočtu od předsedy ekonomické komise. * Na pořad schůze VH ČAS budou zařazeny body „Chůze v ČAS (předkládá R. Cogan)“ a „Návrh na úpravy pravidel k zatraktivnění domácích soutěží (předkládá výbor ČAS)“. * Místopředseda výboru ČAS Libor Varhaník předložil návrh nominace zástupců ČAS na letní soutěže. Výbor ČAS návrh schválil. * Místopředseda výboru ČAS Oldřich Zvolánek předložil zprávu předsedy OV MS „17“ 2007 v Ostravě. Výbor vzal zprávu na vědomí. * O. Zvolánek dále informoval o plnění „Programu ČAS“. Také tuto informaci vzal výbor na vědomí. * D. Molitoris podal průběžnou zprávu o oslavách 110 let atletiky. Výbor vzal informaci na vědomí. * Šéftrenér Václav Fišer sdělil výboru ČAS způsob nominace na MU v chůzi. Výbor vzal informaci na vědomí. * V. Fišer předložil za TR ČAS návrh výkonnostních tříd. Výbor ČAS vzal informaci na vědomí s tím, aby do něj byly zapracovány připomínky. Dále uložil TR ČAS zpracovat prováděcí pokyny. * V. Fišer předložil hodnocení české účasti na HME v Birminghamu. Výbor ČAS ocenil vynikající výsledek Romana Šebrleho a Denisy Ščerbové. Celkové vystoupení české reprezentace hodnotí jako uspokojivé. * Předseda ČAS Karel Pilný podal zprávu z jednání Rady EAA v Birminghamu. Výbor vzal informaci na vědomí.

David Klempíř

Vytisknout